Apache multi vhost

2012-02-11 , Papiewski Łukasz , Serwery / Administracja / Sieci

Jesteś administratorem, deweloperem, programistą czy po prostu masz styczność z serwerem Apache i dodajesz wiele hostów? Poniżej jest coś co zaoszczędzi ci wiele czasu jeśli jeszcze z tego nie wykorzystywałeś.

<VirtualHost *:80>
ServerAlias *.domena.pl
DocumentRoot /home/user/public_html
VirtualDocumentRoot /home/user/public_html/%0
 
<Directory /home/user/public_html/>
AllowOverride All
Options Indexes FollowSymLinks ExecCGI
</Directory>
DirectoryIndex index.php
<Directory /home/papi/public_html/%0/>
#Options +Indexes +FollowSymLinks +Multiviews +Includes
Options Indexes FollowSymLinks ExecCGI
AllowOverride Options AuthConfig FileInfo Limit
Allow from all
</Directory>
</VirtualHost>

Dzięki temu poleceniem mkdir home/user/public_html/moja.domena.pl dodajemy automatycznie nową domeną obsługiwaną od razu przez Apache'a.

W pliku .htaccess należy mieć na względzie, że RewriteRule musi odnosić się do katalogu głównego a nie obecnego (maskowanego) - trzeba dodać slash np. RewriteRule ^.*$ /index.php [NC,L]

Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.