Tips & Tricks / Tipy

Krótkie, oszczędzające czas, efektowne (efektywne) porady.

Wine - dodatki

autor Papiewski Łukasz , utworzone 05-02-2010 ,tagi :wine

(...)


AutoCAD on Linux

autor Papiewski Łukasz , utworzone 05-02-2010 ,tagi :autocad

(...)


Iso 2 bin - bchunk

autor Papiewski Łukasz , utworzone 05-02-2010

Jedyne narzędzie jakie udało mi się kiedyś znaleźć do konwersji binarnego formatu płyty do formatu iso9660. (...)


Konwersja .cbz do .cbr

autor Papiewski Łukasz , utworzone 05-02-2010

Są to spakowane zipem lub rarem jpegi. Wykorzystywane przez programy do wyświetlania komiksów (polecam comix). Zdarza się, że nie zawsze mamy odpowiedni program lub po prostu nie jest obsługiwane jedno z rozszerzeń. Żaden problem:(...)


Mysql - pobieranie i wysyłanie danych do pliku

autor Papiewski Łukasz , utworzone 05-02-2010 ,tagi :mysql

LOAD DATA [LOW_PRIORITY | CONCURRENT] [LOCAL] INFILE 'file_name' [REPLACE | IGNORE] INTO TABLE tbl_name [CHARACTER SET charset_name] [{FIELDS | COLUMNS} [TERMINATED BY 'string'] [[OPTIONALLY] ENCLOSED BY 'char'] [ESCAPED BY 'char'] ] [LINES [STARTING BY 'string'] [TERMINATED BY 'string'] ] [IGNORE number LINES] [(col_name_or_user_var,...)] [SET col_name = expr,...]

SELECT

SELECT
  [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ]
   [HIGH_PRIORITY]
   [STRAIGHT_JOIN]
   [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT]
   [SQL_CACHE | SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS]
  select_expr [, select_expr ...]
  [FROM table_references
  [WHERE where_condition]
  [GROUP BY {col_name | expr | position}
   [ASC | DESC], ... [WITH ROLLUP]]
  [HAVING where_condition]
  [ORDER BY {col_name | expr | position}
   [ASC | DESC], ...]
  [LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}]
  [PROCEDURE procedure_name(argument_list)]
  [INTO OUTFILE 'file_name'
    [CHARACTER SET charset_name]
    export_options
   | INTO DUMPFILE 'file_name'
   | INTO var_name [, var_name]]
  [FOR UPDATE | LOCK IN SHARE MODE]]

Eksportujemy cały wiersz z bazy

Przydatne gdy chcemy zrobić kopię zapasową, lub edytować w pliku.
select * from Content where shortTitle='mainframe-glossary' into outfile '/tmp/mainframe-glossary' LINES TERMINATED BY '\r\n';
lub
mysql poomla -e "SELECT * FROM Content WHERE shortTitle='mainframe-glossary' INTO OUTFILE '/tmp/mainframe-glossary' LINES TERMINATED BY '\r\n';"

Dodatkowo dodałem aby nowe linie były zakończone linuxowym znakiem końca linii. Nie wiem jak jest pod windowsem, możliwe że '\r\r'. Gdy tego nie dodamy u mnie baza wypluła jakieś backslashe na końcu linii. Kodowanie eksportowane jest zgodnie z kodowaniem tabeli. (...)


DD przydatne narzędzie do kopiowania bloków urządzeń

autor Papiewski Łukasz , utworzone 05-02-2010 ,tagi :dd, kopiowanie niskopoziomowe

Jak nagrać płytę cd np. instalacji poularnego systemu operacyjnego na Pendrive.(...)


Przechodzimy na serwer dźwięku Jack

autor Papiewski Łukasz , utworzone 09-02-2009 ,tagi :jack, alsa, linux

Przesiadka na serwer JACK, który umożliwia znacznie więcej niż ALSA. Jest także podstawowym wymogiem wielu zaawansowanych aplikacji do obróbki dźwięku. (...)


Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.