Popularny silnik szachowy - Stockfish

2010-09-30 , Papiewski Łukasz , Szachy

Stockfish jest silnikiem na licencji GPL3 rozwijanym przez Tord Romstad, Joona Kiiski i Marco Costalba. Wersja 1.9 wydana w 2010 roku jest dostępna w postaci kodu źródłowego C++ oraz skompilowanych wersji dla Microsoft Windows, Linuksa 32 i 64-bitowego, Mac OS X Snow Leopard 64 bit. Program wykorzystuje protokół UCI - do komunikacji z Xboard/Winboard wymaga translatora tego protokołu, programu polyglot. Ma wbudowane mechanizmy wykorzystujące wieloprocesorowość i może wykorzystywać do ośmiu rdzeni procesora. Maksymalny rozmiar tabel transpozycji (haszującyh) wynosi 8GB. Stockfish implementuje zaawansowany algorytm przeszukiwania - alpha-beta. Opracowane na podstawie http://en.wikipedia.org/wiki/Stockfish_(chess)

W różnych rankingach komputerowych Stockfish 1.7.1 zajmuje drugie miejsce po komercyjnym programie Rybka

Program wywodzi się z innego projektu open source - Glaurang (nie rozwijany od 2008 r.), a dokładniej został wydzielony z wersji 2.1.

Komenda bench

Poniższy wydruk ukazuje jakie są możliwe konfiguracje wywołania programu w celu przeprowadzenia testów:

stockfish bench   
[time = 60s] 
[fen positions file = default] 
[time, depth, perft or node limited = time] 
[timing file name = none]
Hash size
określa rozmiar tablicy haszującej w MB, możliwe wartości w granicach od 4 do 1024
threads
liczba wątków od 1 do 8
time=60
jest opcjonalne określa wartość parametru time,depth,perft; domyślnie jest to time
fen posistons file
domyślnie default, plik do pozycji startowej
time, depth, perft, node limited
różne parametry testów
timing file name
plik z określonymi czasami

Przykładowo:

Test z 4MB haszu i jednym wątkiem i czasem 1 sekunda:

./stockfish bench 4 1 1
Test na 8 wątkach ograniczony czasem 1s:
./stockfish bench 1024 8 1 default 1GB hash,
Test do osiągnięcia głębokości drzewa przeszukiwania równego 30:
./stockfish bench 4 2 30 default depth

Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.