chess-pgn

2010-09-30 , Papiewski Łukasz , Szachy

PGN jest skrótem Portable Game Notation. Jest notacją używaną do zapisywania przebiegu gry wraz z dodatkowymi informacjami.

Na początku pliku PGN, mającego najczęściej rozszerzenie .pgn, znajduje się siedem tagów. Każdy tag rozpoczyna się i kończy nawiasem kwadratowym oraz zawiera identyfikator i wartość.

[Event "F/S Return Match"]
[Site "Belgrade, Serbia Yugoslavia|JUG"]
[Date "1992.11.04"]
[Round "29"]
[White "Fischer, Robert J."]
[Black "Spassky, Boris V."]
[Result "1/2-1/2"]
Przykładowe siedem tagów formatu PGN. Znajdują się tu informacje o typie i nazwie gry, miejscu, dacie, przeciwnikach i wyniku.

Dalej umieszczana jest tekst ruchów. Każdy ruch składa się z numeru, rodzaju piona i przesunięcia. Przesunięcie określane jest na podstawie pozycji na szachownicy. Piony określane są dużymi literami : P - pion, K - król, Q - hetman, R - wieża , B -goniec, N - skoczek. Istnieje możliwość umieszczania komentarzy.

1.d3 b4 2.Nf3 d4 3.b3 e4 4.Ne1 a4 5.bxa4? [5.Nd2 and 6.Nd2-c4+ Nbcxc4 7.b3xc4
 with a good game] 5...Nxa4 6.Kd2? Nc3 7.Nxc3 bxc3+ 8.Kd1 f4 9.a3 Rb6 10.a4
 Ra6 11.a5 Kd5 12.Qa3 Qb5 13.Qa2+ Ke5 14.Rb1 Rxa5 15.Rxb5 Rxa2 16.Rb1 [to
 prevent 16...Ra1 mate!] 16...Ra5 17.f3 Ra4 18.fxe4 c4 19.Nf3+ Kd6 20.e5+ Kd5
 21.exf6Q Nc5 22.Qf6xd4+ Kc6 23.Nf3-e5 mate.
Format PGN - zapis przebiegu gry (tu druga historyczna rozgrywka pomiędzy człowiekiem i komputerem : mainframe MANIAC 1 przeciwko szachiście, Los Alamos 1956 r. )

Powyższa zmodyfikowana i dostosowana do potrzeb specyfikacja została wykorzystywana w protokole ICS do określania ruchów w czasie gry.

Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.