Eclim na serwerze

2013-11-27 , Papiewski Łukasz , Serwery / Administracja / Sieci

Eclim to bardzo dobre narzędzie jeśli chodzi o pisanie aplikacji w Java czy PHP. Eclim jest łącznikiem między super edytorem Vim oraz super funkcjami Eclipsa.

Dzięki temu rozwiązaniu można bez problemu modyfikować aplikacje wprost na serwerze łącząc się z nim po SSH, korzystając tym samym z wszelkich udogodnień typu podpowiedzi składni i klas.

Pobieramy w pierwszej kolejności elipse'a

#przykladowy mirror
wget http://eclipse.dcc.fc.up.pt/technology/epp/downloads/release/kepler/SR1/eclipse-standard-kepler-SR1-linux-gtk.tar.gz
 
 
tar xvf eclipse.tar.gz
sudo apt-get install openjdk-6-jdk xvfb build-essential

Instalacja eclima może wymagać bufora ramki (Xvfb powinno być na wszystich VPS'ach). Jeśli dodatkowo mamy x11vn lub vncserver udostępnione możemy po prostu przekierować pulpit na porcie do np. vncviewera'a i nie gimnastykować się z instalacją z linii komend. W innym wypadku jak poniżej:

#wszystko do bufora ramki
Xvfb :1 -screen 0 1024x768x24 &
 
DISPLAY=:1
export DISPLAY
./eclipse/eclipse -nosplash -consolelog -debug -application org.eclipse.equinox.p2.director -repository http://download.eclipse.org/releases/kepler -installIUs org.eclipse.wst.web_ui.feature.feature.group, org.eclipse.cdt.feature.group, org.eclipse.php.feature.group, org.eclipse.dltk.core.feature.group, org.eclipse.dltk.ruby.feature.group, org.eclipse.jdt.feature.group

Jeśli nie mamy Xvfb na można także uruchomić sam instalator z linii komend

#lub alternatywna jesli nie ma Xvfb
java -Xmx256m -XX:MaxPermSize=128m -jar /home/papi/pkg/eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.0.v20130327-1440.jar -clean -application org.eclim.installer.application -repository http://download.eclipse.org/releases/kepler/ -installIUs org.eclipse.dltk.ruby.feature.group, org.eclipse.dltk.core.feature.group, org.eclipse.wst.web_ui.feature.feature.group, org.eclipse.cdt.feature.group, org.eclipse.php.feature.group

Powyższe komendy instalują wszystkie dostępne pluginy eclipsa dla eclima z wyłączeniem androida (wymaga dodatkowej instalacji SDK, co opiszę w kolejnej serii)

#automatyczna instalacja (autodetekcja pluginow)
java -Dvim.files=$HOME/.vim  -Declipse.home=./eclipse -jar eclim_2.3.2.jar install

Uruchamiamy serwis w formie demona:

#jako demon
./eclipse/eclimd start

Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.