Administracja serwerem ICS

2010-10-22 , Papiewski Łukasz , Szachy

Standardowa wersja posiada poniższy zestaw komend dla użytkownika typu administrator (istnieją różne poziomy uprawnień):
fics% ahelp
acheckhelp     aconfig      addcomment     addplayer     
adjudicate     admin       adump       ahelp       
anews       announce      annunreg      areload      
asetadmin     asetblitz     asetbughouse    asetemail     
asethandle     asetlight     asetpasswd     asetrealname    
asetstd      asetv       asetwild      canewsd      
canewse      canewsf      canewsi      canewsp      
canewst      cnewsd       cnewse       cnewsf       
cnewsi       cnewsp       cnewst       ftell       
hideinfo      nuke        pose        quota       
raisedead     remplayer     rerank       showcomment

Komenda pose

Jedną z często wykorzystywanych poleceń jest komenda pose, która niejako pozoruje wykonanie komendy przez innego użytkownika. Przydatna przy wymuszaniu pewnych komend na użytkowniku, umożliwia (zautomatyzowane) wydawania poleceń silnikom szachowym lub innym użytkownikom.

Poniższa komenda wykonuje na użytkowniku komendę poszukiwanie chętnych do gry (rozgrywek o długości 1 min z przyrostem czasu równym 0 sekund):

pose craftyDell seek 1 0 rated 
pose craftyDell seek 2 0 rated

Komenda addplayer

Komenda przyjmuje cztery parametry: nazwę użytkownika, e-mail oraz opis:

addplayer stockfishDell fics@papiewski.pl 1.8GHZ 1GB

Komenda asetpasswd

Zmienia (dodaje) hasło dla użytkownika. Pierwszym parametrem jest nazwa istniejącego użytkownika, drugim hasło.

asetpasswd stockfishDell password

Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.