fics-board-polyglot

2010-09-30 , Papiewski Łukasz , Szachy

Polyglot jest uniksowym programem umożliwiającym podłączenie silnika komunikującego się w protokole UCI do popularnych interfejsów graficznych lub ogólnie programów korzystających z protokołu WB (Winboard/Xboard).

Argumentem dla polyglota jest plik konfiguracyjny określający program, jego ścieżki i wspierane komendy. Najczęściej taki plik udostępniany jest ze źródłem danego silnika szachowego.

Przykładowy plik konfiguracyjny programu polyglot dla silnika szachowego Stockfish.
[PolyGlot]
EngineDir = .
EngineCommand = stockfish
Book = false
BookFile = book.bin
Log = true
LogFile = stockfish.log
Resign = true
ResignScore = 600
[Engine]
Hash = 128
Threads = 1
OwnBook = false
Book File = book.bin
Use Search Log = false
Mobility (Middle Game) = 100
Mobility (Endgame) = 100
Pawn Structure (Middle Game) = 100
Pawn Structure (Endgame) = 100
Passed Pawns (Middle Game) = 100

W swej funkcjonalności posiada także:

  • obsługę ruchów otwierających,
  • wspiera Chess960,
  • ma wbudowaną konwersję PGN do formatu ruchów otwierających,
  • zarządza plikami typu book.bin,
  • rozwiązuje konfilkty (np. zasada 50 ruchów).

Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.