Xboard

2010-09-30 , Papiewski Łukasz , Szachy

WinBoard (skrót WB) jest front-endową aplikacja pozwalającą na graficzne użytkowania dowolnego serwera ICS. Jest to ta sama aplikacja co Xboard (XB), lecz skompilowana pod system Windows. Różnice w użytkowaniu występują w podawaniu flag: po slashu dla WB oraz po myślniku dla XB. Przy podawaniu wartość dla WB trzeba postawić znak '=' natomiast w XB można dodatkowko podać wartość po spacji.

xboard - X graphical user interface for chess

SYNOPSIS
    xboard [options]
    xboard -ics -icshost hostname [options]
    xboard -ncp [options]
    |pxboard
    cmail [options]

Opcja zp oznacza ZippyMode. Zippy jest wbudowanym w XBoarda (WinBoarda) mechanizmem nadzorującym komunikacje silnik szachowy - ICS. Sekwencja ics icshost wraz z opdpowiednimi parametrami aktywuje połączenie z serwerem.

Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.