Chessd Alpha

2010-09-30 , Papiewski Łukasz , Szachy

Wersja serwera chessd rozwijana przez Brazylijczyków. Kod źródłowy został napisany od początku (nie bazował na poprzednich serwerach FICS). Jest niekompatybilna z samym protokołem ICS, gdyż za sposób komunikacji z serwerem wykorzystane XML. Pośrednio dla zrealizowania tego celu wykorzystuje aplikacje dodatkowe: serwer XMPP oraz BOSH. Wersja ta została wydana pod nazwą chessd-alpha i strona projektu jest na chessd.sourceforge.net.

Z tego typu serwerem nie ma możliwości łączenia się za pośrednictwem telnetu na porcie 5000 (tym samym nie da się tu wykorzystać popularnych front-endów graficznych dla serwerów FICS, choć teoretycznie możliwe jest dokonanie adaptera telnet do XMPP). Serwer jest ściśle powiązany ze stroną graficzną napisaną w większości w JavaScript.

http://sourceforge.net/projects/chessd/files/chessd

2.Rozwiązujemy zależności

Wersja Alpha 1

  • Boost >= 1.34
  • Boost-date-time >= 1.34
  • iksemel >= 1.2 (recommended >= 1.3)
  • lpthread
  • libpqxx
    • postreSQL
    • postreSQL-lib

Należy zaznaczyć, że wersja alpha nie powinna w ogóle mylić użytkowników szukających FICS-a. Jest to kompletnie nowe podejście serwera stworzonego z naciskiem na interfejs webowy komunikujący się za pośrednictwem BOSH-a (bidirectional Ajax) z Jabberrem (ejabberd), który to z kolei wysyła XML-owe zapytania do samego serwera. Baza oparta na PostrgreSQL (MySQL na razie niedostępne). Tabele znacznie zubożono.

Przebieg instalacji związany jest przede wszystkim z odpowiednim rozwiązaniem zależności. Najlepiej zastosować Boosta zbliżonego wersją do wersji podanej w specyfikacji, gdyż inaczej może w trakcie kompilacji mieć pewne opory.

Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.