FICS - użytkowanie

2010-05-16 , Papiewski Łukasz , Szachy

Korzystanie z serwera FICS po stronie użytkownika polega na przesyłaniu odpowiednich komend protokołem telnet.Na poniższym wydruku przedstawiono spis podstawowych komend wchodzących w skład protokołu ICS.

fics-commands
xboard -ics -icshost 212.191.89.82
fics% help commands
abort       accept       addlist      adjourn 
alias       allobservers    assess       backward 
bell        best        bname       boards 
bsetup       clearmessages   clrsquare     cshout
date        decline      draw        eco 
examine      finger       flag        flip 
fmessage      forward      games       getgi 
getpi       goboard      handles      hbest 
help        history      hrank       inchannel
iset        it         jkill       journal 
jsave       kibitz       limits       llogons 
logons       ltell       mailmoves     mailoldmoves
mailstored     match       messages      mexamine  
moretime      moves       news        next    
observe      oldmoves      open        partner  
password      pause       pending      play    
prefresh      promote      pstat       ptell   
ptime       qtell       quit        rank    
refresh      remote       resign       revert   
rmatch       say        seek        set    
shout       showlist      simabort      simadjourn 
simallabort    simalladjourn   simgames      simmatch  
simnext      simopen      simpass      simprev

Anglojęzyczne informacje odnośnie każdej z nich uzyskuje się po wpisaniu help z argumentem szukanego słowa

Komenda who

Komenda who wyświetla dostępnych użytkowników zalogowanych na serwerze. Przy wyświetlaniu listy daszek (^) oznacza grających, gwiazdka (*) administratorów, a plusy (++++) gości. Po lewo może znajdować się punktacja wyświetlana dla systemu blitz, czyli uwzględniająca grę od 3 do 10 minut.

fics% who       

1907^stockfishDell 1783 gnuchessZ800  1292 admin(*)(TD) 
1814^stockfishXeon 1575 gnuchessOtos  ----:mamer(*)(TD) 
  ++++.GuestUAVA	  ++++ papi    
 8 players displayed (of 8). (*) indicates system administrator.

Komenda match

Wpisując z wiersza poleceń chessd komendę match z parametrem będącym nazwą dostępnego użytkownika (można podać dodatkowe parametry odnośnie rodzaju gry, typie planszy, koloru, czasu) zostanie wysłane zapytania do danego przeciwnika. Po zaakceptowaniu rozpoczyna się właściwa gra.

$fics% help match
Usage: match user [rated|unrated] [Start] [Inc] [Black_Start Black_Inc]
[White|Black] [board_category board]

fics% match stockfishDell
You accept the challenge of stockfishDell.

Creating: GuestUAVA (0) papi (0) unrated blitz 1200 120

{Game 1 (GuestUAVA vs. papi) Creating unrated blitz match.}

Rejestracja

Oryginalny serwer FICS ma rejestrację na bazie skrzynki pocztowej. Informacje na temat tego jak wygląda proces rejestracyjny można uzyskać po zalogowaniu się jako guest do ICS-a i podaniu komendy help register z poziomu linii komend. Odpowiedzią może być tekst mówiący, że należy wysłać email na podany adres wraz z odpowiednim tematem i wiadomością w celu dokonania rejestracji nowego użytkownika. Wiadomość email powinna zawierać przede wszystkim unikatowy login, imię, nazwisko oraz typ gracza (komputer lub człowiek).

Rejestracja na freechess.org
fics% help register

Registering on FICS: Membership with FICS is completely free.

To register on FICS, simply press the 'Register' button in the menu on
the left side of our homepage, http://www.freechess.org press the 
'registration form' button, complete the registration form and press
the 'send information' button.

You will need to supply:
- your full name.
- a handle (the name you will use while on the server).
- your e-mail address (which may not be a free e-mail address 
 such as hotmail).

 Your email address and name will remain confidential, and will only be
 shared with the FICS administration and yourself. 

 Please remember: 
 You must enter both the First Name and your Family Name fields. The 
 Middle Initial is optional; do not use non-letter characters, such as 
 accents or hooks in the First Name and Family Name. 

 Type [next] to see next page.
 fics%

W przypadku serwera chessd rejestracja z założenia odbywa się za pomocą strony internetowej.

Komenda game

Polecenie game wyświetla bieżące gry. Można je obserwować wpisując observe z nazwą gracza.

fics% games

  1 1393 crafty   ---- rybka   [ br 2 12]  3:29 - 2:29 (12-10) W: 46

   1 game displayed.
   fics%

Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.