Signing Jar - Certyfikat apletu java

2010-05-16 , Papiewski Łukasz , Linux / Unix / OS

Podpisywanie plików jar

Przydatne np. przy umieszczaniu apletu java na stronie internetowej. Czasem musimy rozszerzyć zakres uprawnień ( np. przy RMI ) i tylko przez zaakceptowanie certyfikatu przez użytkownika można takie przywileje uzyskać.
[papi /tmp]$ keytool -genkey -alias 4k_alias -keypass keypasswd -keystore ~/.keystore -storepass storepasswd
What is your first and last name?
 [Unknown]: Lukas Papiewski
What is the name of your organizational unit?
 [Unknown]: 
What is the name of your organization?
 [Unknown]: papiewski.pl
What is the name of your City or Locality?
 [Unknown]: Lodz
What is the name of your State or Province?
 [Unknown]: lodzkie
What is the two-letter country code for this unit?
 [Unknown]: PL
Is CN=Lukas Papiewski, OU=Unknown, O=papiewski.pl, L=Lodz, ST=lodzkie, C=PL correct?
 [no]: yes
Następnie
jarsigner -signedjar s4k.jar 4k.jar alias

Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.