Linux / Unix / OS

gpg

autor Papiewski Łukasz , utworzone 05-16-2010 , nie opublikowane

(...)


Przebieg instalacji modemu sagem e4 na linux'ie

autor Papiewski Łukasz , utworzone 05-02-2010 ,tagi :netia,sagem,modem,internet,linux

Dość archiwalna informacja na temat tego jak instalować i konfigurować modem.(...)


Bash - programy z parametrami

autor Papiewski Łukasz , utworzone 05-02-2010 ,tagi :bash

#/bin/bash script_name=`basename $0` while getopts "abcdefghijklmno:pqrs:tuwvxyz" f #getopts do case "$f" in #variables "o") destdir=$OPTARG;; "s") datadir=$OPTARG;; #flags "h") h=true;; "x") x=true;; "v") v=true;; "p") p=true;; *)echo $f;; esac done if [[ ! $1 || $h ]]; then #help echo "$script_name -s data_dir -o path_to_project, --output=path_to_project -h, --help help -v, --verbose -i, --interactive -p, --print don't execute [default] -x, --execute "; exit; fi if [ ! $destdir ]; then #defaults destdir='.';fi if [ ! $datadir ]; then datadir=`pwd`/`dirname $0`;fi if [ $v ]; then echo "creating project in $destdir directory using data from $datadir"; fi cmd=$(cat <

Korzystamy z bashowego 'getopta'. Jego działanie jest dość proste ale dokładne - sprawdza wszystkie parametry z myślnikami i zapisuje parametry w zmiennej $OPTARG. Wypisuję błąd jeśli parametru brakuje. Dwukropek identyfikuję że literał wymaga parametru. Parametry można podawać bez spacji, za jednym myślnikiem może być kilka flag. Prostota wynika z nieobsługiwania długich nazw znanych nam z typowych programów ( dla odróżnienia wypisywanych po dwóch myślnikach ).(...)


simple-rouuter

autor Papiewski Łukasz , utworzone 05-02-2010 , nie opublikowane

W tym artykule zaprezentuję jak skonfigurować domową sieć internetową pod linux'em oraz stworzyć prosty router. (...)


CAD on Linux

autor Papiewski Łukasz , utworzone 05-02-2010

Jeśli ktoś szuka programów typu 'CAD' (Computer Aided Design) powinien zainteresować się moją krótką recencją wsparcia na Linuksie. (...)


mocp

autor Papiewski Łukasz , utworzone 05-02-2010 , nie opublikowane

(...)


Aparat fotograficzny + Linux

autor Papiewski Łukasz , utworzone 05-02-2010 ,tagi :aparat,kamera,linux,mtp,ptp,gphoto2,canon

Opis montowania aparatu na Linuxi. Pobieranie plików i usuwanie poprzez Gphoto2. (...)


Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.