Binutils

2010-05-02 , Papiewski Łukasz , LFS - Linux From Scratch

Pakiet jest kolekcją narzędzi do obróbki wykonywalnych plików binarnych. Składa się z programów do przetwarzania rożnych formatów plików wyjściowych, linkera, asemblera jak i bibliotek do obsługi różnych plików z kodem.

 • ld - GNU linker.
 • as - GNU asembler.
 • addr2line - Converts addresses into filenames and line numbers.
 • ar - A utility for creating, modifying and extracting from archives.
 • c++filt - Filter to demangle encoded C++ symbols.
 • dlltool - Creates files for building and using DLLs.
 • gold - A new, faster, ELF only linker, still in beta test.
 • gprof - Displays profiling information.
 • nlmconv - Converts object code into an NLM.
 • nm- Lists symbols from object files.
 • objcopy - Copys and translates object files.
 • objdump - Displays information from object files.
 • ranlib - Generates an index to the contents of an archive.
 • readelf - Displays information from any ELF format object file.
 • size - Lists the section sizes of an object or archive file.
 • strings - Lists printable strings from files.
 • strip - Discards symbols.
 • windmc - A Windows compatible message compiler.
 • windres- A compiler for Windows resource files.
CC="gcc -B /usr/bin" ../binutils-$VERSION/configure \ 
--prefix=/tools \ 
--disable-nls \ 
--disable-werror

Aby zlinkować zainstalowane biblioteki z innymi programami należy dodać katalog do zmiennej środowiskowej LD_LIBRARY_PATH lub LD_RUN_PATH , umieścić w /etc/ld.so.conf lub skorzystać z flag linkera -Wl,--rpath.

Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.