Logowanie plików

2010-05-29 , Papiewski Łukasz , LFS - Linux From Scratch

Standardowo plik Makefile w źródle programu posiada funkcję 'uninstall'. Rzadko ale zdarza się, że może takiej takiej opcji brakować i wtedy bez spisania plików raczej ciężko będzie wszystko odinstalować...

Pierwsza forma logowania pakietów w celu późniejszego zarządzania nimi, wygląda następująco: przed każdym zainstalowaniem programu sprawdzić należy zależności, które wypadało by zapamiętać bądź zanotować (plik INSTALL, rzadziej README bądź configure). Gdy będą to jedyne zależności będzie można je usunąć, lub załączyć do pakietu. W następnym kroku wymagane jest zapisanie, co umożliwi późniejsze wyszukanie wszystkich nowszych plików w systemie:

touch /tmp/timestamp

Dalej przystąpić można do standardowej instalacji. Zaraz po niej można przystąpić do lokalizacji nowych plików. Istnieją dwa sposoby - ręczny - przy użyciu find lub przy pomocy install-log.

Find

find / -mount   -newer /tmp/timestamp  ! -type d  ! -path '/root/*' ! -path '/tmp/*' > ~/sysop/package_name

Powyższa regułka wyszukuje wszystkie nowsze pliki (w oparciu o wcześniejszy timestamp),linki i inne nody nie będące katalogiem. Pomijając wszystko co znajduję się w root i tmp. Dodatkowo przełącznik 'mount' gwarantuje, że pominiemy także systemy podmontowane, tutaj chodzi o sys oraz proc.

Install-log

sudo install-log  -e  -E vim -f nazwa_pakietu
Po wykonaniu tej komendy install-log po jakimś czasie (30s -2min) otworzy automatycznie sprecyzowany edytor (tu vim) z listą plików. Wszystkie pliki standardowo przechowywane są w /var/install-log.

Logowanie pakietów jest pierwszym krokiem w stronę ich zarządzania. Mimo tego, że jest to dość prymitywne, czasem może okazać się przydatne. Szczególnie przydatne gdy początkowej fazie budowania systemu LFS. Metoda ta może być użyte do sprawdzania co w systemie plików się zmieniło, co było modyfikowane itp.

Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.