Mysql - pobieranie i wysyłanie danych do pliku

2010-05-02 , Papiewski Łukasz , Tips & Tricks / Tipy

Miałem sytuację gdy chciałem wyeksportować dane z bazy do pliku, lub importować dane z innego pliku tekstowego do specyficznej kolumny.

Dokumentacja potrzebnych komend

LOAD DATA

LOAD DATA [LOW_PRIORITY | CONCURRENT] [LOCAL] INFILE 'file_name'
  [REPLACE | IGNORE]
  INTO TABLE tbl_name
  [CHARACTER SET charset_name]
  [{FIELDS | COLUMNS}
    [TERMINATED BY 'string']
    [[OPTIONALLY] ENCLOSED BY 'char']
    [ESCAPED BY 'char']
  ]
  [LINES
    [STARTING BY 'string']
    [TERMINATED BY 'string']
  ]
  [IGNORE NUMBER LINES]
  [(col_name_or_user_var,...)]
  [SET col_name = expr,...]

SELECT

SELECT
  [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ]
   [HIGH_PRIORITY]
   [STRAIGHT_JOIN]
   [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT]
   [SQL_CACHE | SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS]
  select_expr [, select_expr ...]
  [FROM table_references
  [WHERE where_condition]
  [GROUP BY {col_name | expr | POSITION}
   [ASC | DESC], ... [WITH ROLLUP]]
  [HAVING where_condition]
  [ORDER BY {col_name | expr | POSITION}
   [ASC | DESC], ...]
  [LIMIT {[offset,] ROW_COUNT | ROW_COUNT OFFSET offset}]
  [PROCEDURE procedure_name(argument_list)]
  [INTO OUTFILE 'file_name'
    [CHARACTER SET charset_name]
    export_options
   | INTO DUMPFILE 'file_name'
   | INTO var_name [, var_name]]
  [FOR UPDATE | LOCK IN SHARE MODE]]

Eksportujemy cały wiersz z bazy

Przydatne gdy chcemy zrobić kopię zapasową, lub edytować w pliku.
SELECT * FROM Content WHERE shortTitle='mainframe-glossary' INTO OUTFILE '/tmp/mainframe-glossary' LINES TERMINATED BY '\r\n';
lub
mysql poomla -e "SELECT * FROM Content WHERE shortTitle='mainframe-glossary' INTO OUTFILE '/tmp/mainframe-glossary' LINES TERMINATED BY '\r\n';"

Dodatkowo dodałem aby nowe linie były zakończone linuxowym znakiem końca linii. Nie wiem jak jest pod windowsem, możliwe że '\r\r'. Gdy tego nie dodamy u mnie baza wypluła jakieś backslashe na końcu linii. Kodowanie eksportowane jest zgodnie z kodowaniem tabeli.

Format wyjściowy domyślny rozdziela każdą kolumnę znakiem tabulacji '\t'.

Importujemy wiersz do bazy

Przed importem trzeba usunąć stary wiersz, inaczej będziemy mieć ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '109' for key 'id'.
LOAD DATA INFILE '/tmp/a' INTO TABLE Content CHARACTER SET utf8 LINES TERMINATED BY '\r\n';

Należy koniecznie podać kodowanie oraz sposób rozdzielania nowych linijek.

Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.