Portfolio

2010-05-02 , Papiewski Łukasz , Portfolio

Kolejne zlecenia (Symfony, JQuery, Doctrine)

  • Budujesz.info - technologia: Kohana, rozbudowa strony i panelu
  • Mobilne Badania - złożenie szablonu, silnik
  • Flips.net.pl - silnik, JQuery, złożenie szablonu

Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.