Portfolio

2010-05-02 , Papiewski Łukasz , Portfolio

Dedykowane moduły Prestashop. Technologie : MySQl, MVC, API serwisów - Webserwisy, SOAP

  • moduł multifileproduct - zarządzanie plikami w produktach
  • moduł multishopdomain - zintegrowanie wielu domen
  • moduł commissionstats - program naliczający procent zysku od produktu
  • moduł facebooklikebox - offlinowa wersja fanboxa, przyspieszjąca stronę
  • moduł blockplayer - integracja z API Soundcloud
  • moduł blockgoogletranslation - integracja z API Google Translate
  • moduł blocksocial - integracja z API portali społecznościowych

Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.