Przechodzimy na serwer dźwięku Jack

2009-09-02 , Papiewski Łukasz , Tips & Tricks / Tipy


[papi ~]$ jackd --realtime -d alsa
jackd 0.116.2
Copyright 2001-2005 Paul Davis and others.
jackd comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; see the file COPYING for details
 
JACK compiled with System V SHM support.
loading driver ..
creating alsa driver ... hw:0|hw:0|1024|2|48000|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
control device hw:0
configuring for 48000Hz, period = 1024 frames (21.3 ms), buffer = 2 periods
ALSA: final selected sample format for capture: 16bit little-endian
ALSA: use 2 periods for capture
ALSA: final selected sample format for playback: 32bit integer little-endian
ALSA: use 2 periods for playback
pcm.!default {
  type plug
 slave { pcm "jack" }
}
 
pcm.jack {
 type jack
 playback_ports {
   0 alsa_pcm:playback_1
   1 alsa_pcm:playback_2
 }
 capture_ports {
   0 alsa_pcm:capture_1
   1 alsa_pcm:capture_2
 }
}
 
ctl.mixer0 {
 type hw
 card 1
}

Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.