Wyszukaj

Wynik dla treści

dla frazy mainframe zwróciły liczbę wyników równą 17

Mainframe - Glosariusz - mainframe-glossary

Testowanie wydajności Mainframe'a - mainframe-benchmark

Ten rodzaj testu jest standardem określającym ogólną wydajność całego systemu.

Linux na mainframie - mainframe-linux

W roku 1999 IBM i SUSE rozpoczęli pracę, efektem której był w pełni kompatybilny i funkcjonalny Suse Linux Enterprise Server dla linii S/390, wprowadzając tym samym pionierską dystrybucję systemu Linux na mainframe'a. Pierwszym dużym i liczącym się użytkownikiem tego rozwiązania była Telia - skandynawska organizacja telekomunikacyjna.

HMC - Hardware Management Console - mainframe-hmc

HMC jest komputerem klasy PC wraz z odpowiednim oprogramowaniem, służącym do komunikacji z mainframem. Konsola wykorzystywana jest do podstawowych funkcji związanych z administracją. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem sieci LAN oraz głównego stanowiska administracyjnego mainframe'a jakim jest wewnętrzny laptop nazwany Primary SEhmc-connections.

- mainframe-se

Support Elements (SEs) są laptopami, znajdującymi się za przednią klapą komputera typu mainframephoto:se. Pierwszy z nich dla odróżnienia nazywany jest Primary SE, drugi pełni rolę urządzenia zastępczego. Na SE można w pełni administrować i konfigurować mainframem.

- mainframe-fics

Idea realizacji platformy dla testowania programów szachowych na mainframie była przede wszystkim dyktowana praktycznym wykorzystaniem oferowanej technologii mainframe. Charakterystyka serwera mającego takie usługi realizować skupia się przede wszystkim na liczbie obsługiwanych klientów co w terminologii IBM przekłada się na MSU - milionach usług na godzinę.

Hercules - mainframe-hercules

Hercules jest implementacją architektury lini ESA/390 , System/370 oraz z/Architecture. Przeznaczony jest do emulacji sprzętu takich mainframe'ów jak: System/370, System/390 oraz zSeries. Działa pod Linux, Windows i Mac OS X i został wydany na wolnej licencji QPL. Hercules jest emulatorem sprzętu i procesora, nie emuluje natomiast systemu, który musi zostać dostarczony przez użytkownika.

- mainframe

Historia maszyn liczących, jak pokazują ostanie faktyancient-discoveries, sięga nawet czasów starożytnych, kiedy to zostało wynalezione pierwsze takie urządzenie. Komputer elektroniczny w odróżnieniu od maszyny liczącej mógł dodatkowo przechowywać program.

- mainframe-z800

W roku 2000 został zaprezentowany wysoce wydajny w porównaniu do poprzednich wersji, system IBM z900. Następnie pojawiła się tańsza wersja z800 oferująca bardzo dobry współczynnik ceny do jakości. Platforma ta została oznaczona numerem 2066.

MVS 3.8 i Hercules - mainframe-hercules-mvs

MVS jest kolejnym członkiem rodziny systemów wsadowych (OS/360, OS/VS2). Wspierał zarówno przetwarzanie wsadowe (ang. batch) jak i transakcyjne. Nowym elementem w stosunku do poprzedników było wprowadzenie koncepcji wirtualnej przestrzeni adresowej. Został zastąpiony przez OS/390.

Integracja serwera ICS ze stroną internetową - fics-impl

Na podstawie serwera FICSfics oraz wiadomości o mainframe'achmainframe został zaimplementowany serwer dla programów szachowych.

- mainframe-hmc_commands

- mainframe-se_commands

Mysql - pobieranie i wysyłanie danych do pliku - mysql-file

LOAD DATA [LOW_PRIORITY | CONCURRENT] [LOCAL] INFILE 'file_name' [REPLACE | IGNORE] INTO TABLE tbl_name [CHARACTER SET charset_name] [{FIELDS | COLUMNS} [TERMINATED BY 'string'] [[OPTIONALLY] ENCLOSED BY 'char'] [ESCAPED BY 'char'] ] [LINES [STARTING BY 'string'] [TERMINATED BY 'string'] ] [IGNORE number LINES] [(col_name_or_user_var,...)] [SET col_name = expr,...]

SELECT

SELECT
  [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ]
   [HIGH_PRIORITY]
   [STRAIGHT_JOIN]
   [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT]
   [SQL_CACHE | SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS]
  select_expr [, select_expr ...]
  [FROM table_references
  [WHERE where_condition]
  [GROUP BY {col_name | expr | position}
   [ASC | DESC], ... [WITH ROLLUP]]
  [HAVING where_condition]
  [ORDER BY {col_name | expr | position}
   [ASC | DESC], ...]
  [LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}]
  [PROCEDURE procedure_name(argument_list)]
  [INTO OUTFILE 'file_name'
    [CHARACTER SET charset_name]
    export_options
   | INTO DUMPFILE 'file_name'
   | INTO var_name [, var_name]]
  [FOR UPDATE | LOCK IN SHARE MODE]]

Eksportujemy cały wiersz z bazy

Przydatne gdy chcemy zrobić kopię zapasową, lub edytować w pliku.
select * from Content where shortTitle='mainframe-glossary' into outfile '/tmp/mainframe-glossary' LINES TERMINATED BY '\r\n';
lub
mysql poomla -e "SELECT * FROM Content WHERE shortTitle='mainframe-glossary' INTO OUTFILE '/tmp/mainframe-glossary' LINES TERMINATED BY '\r\n';"

Dodatkowo dodałem aby nowe linie były zakończone linuxowym znakiem końca linii. Nie wiem jak jest pod windowsem, możliwe że '\r\r'. Gdy tego nie dodamy u mnie baza wypluła jakieś backslashe na końcu linii. Kodowanie eksportowane jest zgodnie z kodowaniem tabeli.

Status - Status

Poniżej wybiórczy status określający gdzie aktualnie jestem i co robię.

Logowanie po SSH bez hasła - ssh-keygen

[papi ~]$ ssh-keygen -t rsa Generating public/private rsa key pair. Enter file in which to save the key (/home/papi/.ssh/id_rsa): Enter passphrase (empty for no passphrase): Enter same passphrase again: Your identification has been saved in /home/papi/.ssh/id_rsa. Your public key has been saved in /home/papi/.ssh/id_rsa.pub. The key fingerprint is: b4:76:3c:3a:3a:df:29:7c:ac:95:7b:1b:69:5d:5f:13 papi@dune The key's randomart image is: +--[ RSA 2048]----+ | | | | | . E | | . o .| | S + .o| | . o o o .+| | .o.o + . .| | ..o+o+.. | | .oo++... | +-----------------+ [papi ~]$

Wygenerował nam się klucz prywatny id_rsa oraz publiczny id_rsa.pub. Nie podajemy 'passphrese' bo inaczej trzeba ją będzie wpisywać przy każdym połączeniu. Należy mieć na uwadze, że klucz prywatny jest naszym hasłem do maszyny zdalnej, należy go chronić (chmod 400).

- chess-pgn

PGN jest skrótem Portable Game Notation. Jest notacją używaną do zapisywania przebiegu gry wraz z dodatkowymi informacjami.

Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.