MySQL

autor Papiewski Łukasz , utworzone 05-02-2010 ,tagi :mysql, sql

(...)


Mysql - pobieranie i wysyłanie danych do pliku

autor Papiewski Łukasz , utworzone 05-02-2010 ,tagi :mysql

LOAD DATA [LOW_PRIORITY | CONCURRENT] [LOCAL] INFILE 'file_name' [REPLACE | IGNORE] INTO TABLE tbl_name [CHARACTER SET charset_name] [{FIELDS | COLUMNS} [TERMINATED BY 'string'] [[OPTIONALLY] ENCLOSED BY 'char'] [ESCAPED BY 'char'] ] [LINES [STARTING BY 'string'] [TERMINATED BY 'string'] ] [IGNORE number LINES] [(col_name_or_user_var,...)] [SET col_name = expr,...]

SELECT

SELECT
  [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ]
   [HIGH_PRIORITY]
   [STRAIGHT_JOIN]
   [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT]
   [SQL_CACHE | SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS]
  select_expr [, select_expr ...]
  [FROM table_references
  [WHERE where_condition]
  [GROUP BY {col_name | expr | position}
   [ASC | DESC], ... [WITH ROLLUP]]
  [HAVING where_condition]
  [ORDER BY {col_name | expr | position}
   [ASC | DESC], ...]
  [LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}]
  [PROCEDURE procedure_name(argument_list)]
  [INTO OUTFILE 'file_name'
    [CHARACTER SET charset_name]
    export_options
   | INTO DUMPFILE 'file_name'
   | INTO var_name [, var_name]]
  [FOR UPDATE | LOCK IN SHARE MODE]]

Eksportujemy cały wiersz z bazy

Przydatne gdy chcemy zrobić kopię zapasową, lub edytować w pliku.
select * from Content where shortTitle='mainframe-glossary' into outfile '/tmp/mainframe-glossary' LINES TERMINATED BY '\r\n';
lub
mysql poomla -e "SELECT * FROM Content WHERE shortTitle='mainframe-glossary' INTO OUTFILE '/tmp/mainframe-glossary' LINES TERMINATED BY '\r\n';"

Dodatkowo dodałem aby nowe linie były zakończone linuxowym znakiem końca linii. Nie wiem jak jest pod windowsem, możliwe że '\r\r'. Gdy tego nie dodamy u mnie baza wypluła jakieś backslashe na końcu linii. Kodowanie eksportowane jest zgodnie z kodowaniem tabeli. (...)


Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.