Autossh

autor Papiewski Łukasz , utworzone 06-28-2010 ,tagi :autossh,ssh

Jak wznowić połączenia autossh - program monitorujący sesję ssh.(...)


Logowanie po SSH bez hasła

autor Papiewski Łukasz , utworzone 11-12-2008 ,tagi :ssh, autossh, linux

[papi ~]$ ssh-keygen -t rsa Generating public/private rsa key pair. Enter file in which to save the key (/home/papi/.ssh/id_rsa): Enter passphrase (empty for no passphrase): Enter same passphrase again: Your identification has been saved in /home/papi/.ssh/id_rsa. Your public key has been saved in /home/papi/.ssh/id_rsa.pub. The key fingerprint is: b4:76:3c:3a:3a:df:29:7c:ac:95:7b:1b:69:5d:5f:13 papi@dune The key's randomart image is: +--[ RSA 2048]----+ | | | | | . E | | . o .| | S + .o| | . o o o .+| | .o.o + . .| | ..o+o+.. | | .oo++... | +-----------------+ [papi ~]$

Wygenerował nam się klucz prywatny id_rsa oraz publiczny id_rsa.pub. Nie podajemy 'passphrese' bo inaczej trzeba ją będzie wpisywać przy każdym połączeniu. Należy mieć na uwadze, że klucz prywatny jest naszym hasłem do maszyny zdalnej, należy go chronić (chmod 400). (...)


Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.