Tar na FTP

2012-02-06 , Papiewski Łukasz , Programowanie / Kodzenie

<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors',1);
require 'Archive/Tar.php';
 
function uncompress($srcName, $dstName) {
  $zp = gzopen($srcName, "r");
  $string='';
  while(!gzeof($zp))
    $string .= gzread($zp, 4096);
  gzclose($zp);
 
  $fp = fopen($dstName, "w");
  fwrite($fp, $string, strlen($string));
  fclose($fp);
}
 
print "Extracting..";
uncompress('./zoop.tar.gz','./zoop.tar');
print "....";
$tar= new Archive_Tar('archive.tar');
$path='.';
$tar->extract($path);
print "...done";
 
?>

Wysyłanie danych na serwer FTP w postaci dużej ilości plików może być dość uciążliwe. Istnieją dobre narzędzia typu jakieś nakładki na przeglądarkę, czy konsolowe lftp, ale brakuje w tym wszystkim możliwości rozpakowanie danych na serwerze FTP. Sprawę może ułatwić fakt, że dodatkowo mamy dostęp do interpretera PHP (strony www wskazującej na katalog FTP). Wtedy możemy skorzystać z powyższego skryptu rozpakowującego plik skompresowany Gzip'em, a następnie TAR'em.

Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.