Unicode w systemie

2009-06-08 , Papiewski Łukasz , Tips & Tricks / Tipy

Jeżeli mamy potrzebę aby czerpać korzyść z roszczerzonych znaków UTF-8 musimy najpierw sprawdzić czy są wygenerowane potrzebne binaria w pliku '/etc/locale.gen'.
#/etc/locale.gen
pl_PL ISO-8859-2
pl_PL.UTF-8 UTF-8
Jeśli nie ma i mamy uprawnienia dopisujemy 'pl_PL.UTF-8 UTF-8' w przeciwnym wypadku prosimy administratora.
Następnie w '~/.bashrc'
export LOCALE="pl_PL.UTF8"
export LC_ALL="pl_PL.UTF8"
Logujemy się ponownie i sprawdzamy poleceniem jakie mamy środowisko językowe.
papi@otos:~$ locale
LANG=pl_PL
LC_CTYPE="pl_PL.UTF8"
LC_NUMERIC="pl_PL.UTF8"
LC_TIME="pl_PL.UTF8"
LC_COLLATE="pl_PL.UTF8"
LC_MONETARY="pl_PL.UTF8"
LC_MESSAGES="pl_PL.UTF8"
LC_PAPER="pl_PL.UTF8"
LC_NAME="pl_PL.UTF8"
LC_ADDRESS="pl_PL.UTF8"
LC_TELEPHONE="pl_PL.UTF8"
LC_MEASUREMENT="pl_PL.UTF8"
LC_IDENTIFICATION="pl_PL.UTF8"
LC_ALL=pl_PL.UTF8

Wszystkie programy terminalowe, których nie da się skonfigurować na pracę w UTF-8 możemy odpalić za pośrednictwem 'luit' z parametrem 'encoding=iso-8859-2'. Przykładowo słownik ydp:
luit -encoding iso-8859-2  ydpdict

Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.