Używamy Perla w PHP

2009-07-16 , Papiewski Łukasz , Tips & Tricks / Tipy

Bardzo przydatna opcja gdy chcemy wnieść trochę gotowych rozwiązań, oraz przyspieszyć pisanie strony w PHP. Dodatkowo Perl posiada wbudowane funkcję służące szybkiemu rozwijaniu witryn. Jeśli posiadamy własny serwer, warto zainwestować chwilkę czasu w takie rozszerzenie PHP, które rozszerza możliwości tego języka i jest łatwiejsze w użyciu niż skrypty CGI.

Instalacja

wget http://pecl.php.net/get/perl-1.0.0.tgz
tar -zxvf perl-1.0.0.tgz
cd perl-1.0.0
phpize  
#cależności re2c - a tool for generating C-based recognizers from regular expressions
./configure --with-perl=/usr/bin/perl --with-php-config=/usr/bin/php-config
make; make install

Edytujemy '/etc/php/php.ini' i w sekcji extensions dodajemy perl.so, po czym restartujemy serwer Przykłady:

$perl = new Perl();
   var_dump($perl->x); 
   var_dump($perl->array->x);
   var_dump($perl->hash->x); 
   $perl->func();      
   $x = $perl->func();    
   $y = $perl->array->func(); 
   $y = $perl->hash->func(); 
   $perl->eval('use Digest::MD5');
   echo $perl->{'Digest::MD5::md5_hex'}('Hello');
   $perl->eval('require "test.pl";');
   echo $perl->eval($x.'+'.$y.';');
   $perl->eval('$z='.$x.'+'.$y.';');
   $perl->eval('("a","b","c")');         
   var_dump($perl->eval('("a","b","c")'));    
   var_dump($perl->array->eval('("a","b","c")')); 
   var_dump($perl->hash->eval('("a","b","c")')); 
   $perl->require('test.pl'); 
   $x = new Perl("Test");
   $y = new Perl("Test","copy",$x);
   $z = clone $y;
   echo $z->property;
   echo $z->method(1,2,3);
   $x = new Perl("Test");
   $x->f();        
   var_dump($x->f());    
   var_dump($x->array->f());
   var_dump($x->hash->f());

Cytaty

- Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci,
- Popularny człowiek wzbudza zawiść potężnych - Thufir Hawat o Leto Atrydzie (na Kaladanie),
- Szczęście następuje po smutku, a smutek po szczęściu; człowiek jest naprawdę wolny, gdy przestaje rozróżniać między smutkiem a szczęściem, między dobrem a złem - Aforyzmy buddyjskie.